// MİLLİ VE YERLİ ÇÖZÜMLER

ASSA Yazılım Projeleri

Uçtan uca ihtiyaca göre özelleştirilmiş milli entegre çözümler ile alanında fark yaratmayı hedefleyerek; tüm ihtiyaçlara cevap verecek yapıda; farklı özellik ve kapasitelerde teknoloji sistemleri ile kamu ve özel sektör kurumlarının projelerine çözümler sunmak ve ülkemizde nitelikli insan gücünün yetişmesine katkı sağlamak ana hedefimizdir.

UZMANA DANIŞ