// Kurumsal Yönetim

Kurumsal sürdürebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Sratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirlmesi için etkin ve doğru çözüm önerileri sunulmaktadır.

Kurumsallaşma danışmanlığı ile şirketinizin veya kurumunuzun kişilere bağlı kalmadan faaliyetlerini sistematik şekilde gerçekleştirebildikleri yapıya kavuşturabilirsiniz. 

 

İşletmenin Detaylı Mevcut Durum Analizi
Organizasyon Yapısı ve İş Tanımları
Süreç Tanımlama ve Yönetimi
Kurumsal Performans Yönetimi
Yetkinlik Bazlı Bireysel Performans Yönetimi
Oryantasyon ve İşbaşı Eğitim Süreçleri
İç Denetim ve Otokontrol Sistemi

UZMANA DANIŞ